#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Naujuoju valstybės valdomos įmonės AB „VIAMATIKA“ vadovu paskirtas Anatolijus Jadovas

2023-05-17

Pranešama, jog baigėsi atranka į strateginės svarbos valstybės įmonės „VIAMATIKA“ vadovo poziciją. Konkursą laimėjo ir direktoriaus pareigas pradės eiti Anatolijus Jadovas. Jis pakeis buvusį vadovą Artūrą Paleką, iš užimamų pareigų pasitraukusį šių metų sausį.

Naujajam „VIAMATIKA“ direktoriui bus patikėta įgyvendinti įmonės strateginiame veiklos plane numatytus tikslus: užtikrinti pelningą bendrovės augimą, įgyvendinti vykdomos veiklos diversifikavimą, diegti inovatyvius technologinius ir Žaliojo kurso diktuojamus sprendimus. Jis taip pat bus atsakingas už bendrovės teikiamų paslaugų kokybės gerinimą bei vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimą.

„Mes veikiame intensyvios konkurencijos ir nuolat besikeičiančių sąlygų rinkoje, dėl to turime dirbti greitai ir kokybiškai. Esame strateginės svarbos valstybės valdoma įmonė, todėl privalome geriausiai atstovauti visuomenės interesams. Tikimės, kad naujasis vadovas, kuriam bendrovė – itin gerai pažįstama, padės ir toliau įmonei kryptingai siekti savo vizijos – būti pripažinta lydere savo veiklos srityje, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija, teikiančia plataus spektro paslaugas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sako „VIAMATIKA“ valdybos pirmininkas Paulius Arštikys.

„Stabili ir tvari įmonės veikla bei rezultatai – tai, žinoma, yra svarbiausia bet kuriai bendrovei. Pastaruosius keletą metų visą dėmesį skyrėme kokybei ir veiklos efektyvumui bei stiprinome bendrovės reputaciją. Didžiausias pasiekimas – klientai pajuto šiuos pokyčius per išaugusią paslaugų kokybę ir spartesnius terminus. Dabar metas ieškoti naujų galimybių ir iššūkių, siekti aukštesnių tikslų. Kartu su profesionalia komanda tikiuosi sėkmingai tęsti strateginius projektus ir plėsti paslaugų spektrą“, – teigia A. Jadovas.

Prieš tapdamas AB „VIAMATIKA“ vadovu, A. Jadovas pastaruosius keletą metų šioje įmonėje ėjo veiklos efektyvumo vadovo pareigas, buvo atsakingas už nuolatinio tobulėjimo kultūros LEAN diegimą, bandymų laboratorijos skaitmenizavimą. Vėliau ėjo veiklos vystymo vadovo pareigas ir rūpinosi strategijos, orientuotos į bendrovės finansinę naudą ir klientų pasitenkinimą, kūrimu. Taip pat jis yra sukaupęs daugiau kaip 10 metų darbo patirtį bandymų laboratorijose Lietuvos ir užsienio šalyse.

AB „VIAMATIKA“ yra strateginės svarbos valstybės valdoma bendrovė, atsakinga už tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą, vertina statybos darbų ir medžiagų atitiktį reikalavimams. Bendrovės pardavimo pajamos praėjusiais metais viršijo 4,7 mln. eurų. Šiuo metu joje dirba apie šimtą specialistų, kurie darbus vykdo visoje Lietuvoje. 100 proc. jos akcijų priklauso Susisiekimo ministerijai.

Vienas svarbiausių pastarųjų AB „VIAMATIKA“ projektų – fizinio barjero prie sienos su Baltarusija techninės priežiūros darbai. Techninė priežiūra atlikta 2021 m. lapkričio – 2022 m. rugpjūčio mėnesiais. Fizinis barjeras – 4 metrų aukščio, 500 kilometrų ilgio tvora ir pjaunanti viela – įrengtas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio atkarpose.

Praėjusiais metais įmonė taip pat laimėjo konkursą dėl būsimo „Rail Baltica“ geležinkelio tilto per Nerį prie Jonavos statybos techninės priežiūros paslaugų.