#

Certification

Kad gamintojai galėtų parengti gaminamų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas ir produktus tiekti Lietuvos Respublikos rinkai, turi būti atliktas statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų sistemų. Statybos produktams taikomas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas nustato Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, tvirtinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Sertifikavimo centras statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą atlieka pagal sistemą 2+.

Statybos produktai, kuriems Sertifikavimo centras atlieka eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nurodyti Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje (akreditavimo pažymėjimo 1 priedas).

Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo tvarka pateikta „Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo nuostatuose” (žr. atsisiunčiami dokumentai).

Sertifikavimo centro išduoti sertifikatai.

Atsisiunčiami dokumentai