#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Paskirta nauja „VIAMATIKA“ valdyba

2022-08-08

AB „VIAMATIKA“ turi naują 4 metų kadencijos valdybą. 

AB „VIAMATIKA“ valdyboje dirbs du nepriklausomi nariai – Paulius Arštikys ir Rolandas Oginskas.

P. Arštikys turi daugiau nei 20 metų vadovaujamo darbo, verslo vystymo, finansų ir personalo valdymo patirtį energetikos, kelių infrastruktūros, telekomunikacijų ir gamybos srities įmonėse. Antras atranką laimėjęs nepriklausomas valdybos narys R. Oginskas, taikant gerosios valdysenos principus ir užtikrinant valdybos veiklos tęstinumą, tęs darbą AB „VIAMATIKA“ valdyboje. Ilgametę tiek vietos, tiek tarptautinių infrastruktūros projektų valdymo patirtį jis sukaupė dirbdamas įmonėse „COWI“, „Kelprojektas“, „Litgrid“.

Prie naujos kadencijos AB „VIAMATIKA“ valdybos prisijungs Susisiekimo ministerijos deleguota valstybės tarnautoja Evelina Verikienė.

AB „VIAMATIKA“ valdybą iš viso sudaro 3 valdybos nariai, iš jų 2 nariai yra nepriklausomi. AB „VIAMATIKA“ yra atsakinga už tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą, vertina statybos darbų ir medžiagų atitiktį reikalavimams.