#

Laboratoriniai bandymai

Laboratorijoje, kuri akredituota nuo 1998 m., atliekame įvairius asfalto, bituminių rišiklių, betono, gruntų, mišinių ir kelio dangos tyrimus. Nustatome statybos produktų kokybę ir atitiktis norminių dokumentų reikalavimams. Iš viso atliekame virš 200 skirtingų akredituotų bandymų.

 

Laboratorijos akreditavimo pažymėjimas

Laboratorijos akreditavimo sritis

Laboratorijos aktuali akreditavimo sritis

Bandymai atitinka:
LST EN ISO/IEC 17025
#

  Pasirinkite bandymą:

  Statinio deformacijos modulio nustatymas
  DIN 18134

  Plačiau

  Grunto tankio nustatymas
  DIN 18125-2

  Plačiau

  Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas grunte
  LST EN 13039

  Plačiau

  Grunto takumo ir plastiškumo ribų nustatymas
  LST EN ISO 17892-12

  Plačiau

  Granuliometrinės sudėties nustatymas sijojimo ir nusodinimo metodais
  LST EN ISO 17892-4

  Plačiau

  Dalelių tankio nustatymas
  LST EN ISO 17892-3

  Plačiau

  Sluoksnio storio matavimas elektromagnetiniu magnetinės indukcijos metodu
  MN SSN 15

  Plačiau

  Cinko ir dažų sluoksnio storis
  LST EN ISO 1461

  Plačiau

  Kelio ženklų standartinių spalvų koordinatės ir skaisčio faktorius
  LST EN 12899-1, CIE 15

  Plačiau

  Kelio ženklų atspindys RA
  LST EN 12899-1, CIE 54.2

  Plačiau

  Kelio linijų slidumas
  LST EN 13036-4

  Plačiau

  Mobilus kelio linijų atspindžio RL matavimas

  Plačiau

  Kelio linijų atspindys RL ir baltumas Qd
  LST EN 1436

  Plačiau

  Dangos konstrukcijos sluoksnių storis
  MN SSN 15

  Plačiau

  Dangos paviršiaus nelygumas pagal IRI

  Plačiau

  Dangos paviršiaus nelygumas
  LST EN 13036-7

  Plačiau

  Dangos paviršiaus slidumas
  LST EN 13036-4

  Plačiau

  Dangos paviršiaus makrotekstūros matavimas
  LST EN 13036-1

  Plačiau

  Asfalto dangos storis Georadaru (GPR)
  MN DP-GPR 11*

  Plačiau

  Kernų storių matavimas
  LST EN 12697-36

  Plačiau

  Kernų ėmimas
  LST EN 12697-27

  Plačiau

  Dinaminis deformacijos modulis

  Plačiau

  Statinis deformacijos modulis
  LST 1360-5

  Plačiau

  Ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos
  LST 1971

  Plačiau

  Tempiamosios savybės
  LST EN ISO 527-1, LST EN ISO 527-3

  Plačiau

  Storis
  ISO 4593:1993

  Plačiau

  Sukibimo stipris
  LST EN 13596

  Plačiau

  Tempiamosios savybės
  LST EN 12311-1

  Plačiau

  Akelės dydis
  LST EN ISO 12956*

  Plačiau

  Pralaidumas vandeniui (bandinio plokštumai statmena kryptimi)
  LST EN ISO 11058

  Plačiau

  Kūgio kritimo bandymas
  LST EN ISO 13433

  Plačiau

  Statinis pradūrimas (CBR)
  LST EN ISO 12236

  Plačiau

  Storis
  LST EN ISO 9863-1

  Plačiau

  Sujungimų arba siūlių tempimo bandymas
  LST EN ISO 10321

  Plačiau

  Tempimo bandymas
  LST EN ISO 10319

  Plačiau

  Plotinis tankis
  LST EN ISO 9864

  Plačiau

  Bandinių ėmimas ir paruošimas
  LST EN ISO 9862

  Plačiau

  Rišimosi pradžios ir pabaigos nustatymas
  LST EN 196-3*

  Plačiau

  Normaliosios konsistencijos nustatymas
  LST EN 196-3*

  Plačiau

  Smulkumas
  LST EN 196-6*

  Plačiau

  Ėmimas ir paruošimas
  LST EN 196-7*

  Plačiau

  Atšokimo rodiklio nustatymas
  LST EN 12504-2:2012*

  Plačiau

  Kernų ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir gniuždymas
  LST EN 12504-1

  Plačiau

  Vandens įsiskverbimo gylis (veikiant slėgiui)
  LST EN 12390-8

  Plačiau

  Tankis
  LST EN 12390-7

  Plačiau

  Gniuždymo stipris
  LST EN 12390-3

  Plačiau

  Pagaminimas ir kietinimas
  LST EN 12390-2

  Plačiau

  Pavidalas ir matmenys
  LST EN 12390-1

  Plačiau

  Temperatūra
  LST 1428.5

  Plačiau

  Oro kiekis
  LST EN 12350-7

  Plačiau

  Tanklumas
  LST EN 12350-4

  Plačiau

  Tankis
  LST EN 12350-6

  Plačiau

  Slankumas
  LST EN 12350-2

  Plačiau

  Sklidumas
  LST EN 12350-5

  Plačiau

  Ėminių ėmimas
  LST EN 12350-1

  Plačiau

  Atsparumas šalčiui vertinant pagal stiprį lenkiant arba gniuždant
  LST EN 12371

  Plačiau

  Dilumas
  LST EN 14157

  Plačiau

  Vienašis gniuždomasis stipris
  LST EN 1926

  Plačiau

  Lenkimo stipris
  LST EN 12372

  Plačiau

  Vandens įmirkis
  LST EN 13755

  Plačiau

  Geometriniai parametrai
  LST EN 13373

  Plačiau

  Atsparumas šaldymui ir atšildymui (su druska)
  LST EN 1339

  Plačiau

  Lenkimo stipris
  LST EN 1339

  Plačiau

  Dilumas
  LST EN 1339

  Plačiau

  Atsparumo slydimui (ASV)
  LST EN 1339

  Plačiau

  Vandens įgeris
  LST EN 1339

  Plačiau

  Matmenų matavimas
  LST EN 1339

  Plačiau

  Regimieji požymiai
  LST EN 1339

  Plačiau

  Pateiktos siuntos priėmimas
  LST EN 1339

  Plačiau

  Atsparumo šaldymui ir atšildymui (su druska)
  LST EN 1338

  Plačiau

  Tempimo stiprio skeliant nustatymas
  LST EN 1338

  Plačiau

  Dilumas
  LST EN 1338

  Plačiau

  Atsparumo slydimui (ASV)
  LST EN 1338

  Plačiau

  Vandens įgeris
  LST EN 1338

  Plačiau

  Matmenų matavimas
  LST EN 1338

  Plačiau

  Regimieji požymiai
  LST EN 1338

  Plačiau

  Pateiktos siuntos priėmimas
  LST EN 1338

  Plačiau

  Drėgmės kiekis
  LST ISO 2483*

  Plačiau

  Chloridų kiekis
  LST EN 16811-1*

  Plačiau

  Vandenyje netirpios medžiagos
  LST ISO 2479*

  Plačiau

  Granuliometrinė sudėtis
  LST EN 16811-1*

  Plačiau

  Dalelių ilgis
  LST EN 13450

  Plačiau

  Dalelių tankis ir įmirkis
  LST EN 1097-6

  Plačiau

  Piltinis tankis
  LST EN 1097-3

  Plačiau

  Magnio sulfato metodas
  LST EN 1367-2

  Plačiau

  Atsparumas šaldymui ir atšildymui
  LST EN 1367-1

  Plačiau

  Devalio rodiklis
  LST EN 1097-1

  Plačiau

  Smūginis trupis (SZRB)
  LST EN 1097-2

  Plačiau

  Los Andželo koeficientas
  LST EN 1097-2

  Plačiau

  Formos rodiklis
  LST EN 933-4

  Plačiau

  Granuliometrinė sudėtis
  LST EN 933-1

  Plačiau

  Ėminių ėmimas
  LST EN 932-1

  Plačiau

  Bandinių pagaminimas ir išlaikymas
  MN RM-ŠB 11*, MN RK-ŠB 11*

  Plačiau

  Bandinių gamyba
  LST EN 13286-50

  Plačiau

  Laikomosios gebos Kalifornijos ir tiesioginės laikomosios gebos rodiklis
  LST EN 13286-47

  Plačiau

  Netiesioginio tempimo stipris
  LST EN 13286-42

  Plačiau

  Gniuždomasis stipris
  LST EN 13286-41

  Plačiau

  Proktoro tankinimas
  LST EN 13286-2

  Plačiau

  Pralaidumo koeficientas
  LST EN ISO 17892-11

  Plačiau

  Ėminių ėmimas
  LST EN 13286-1

  Plačiau

  Skalumo rodiklis
  LST 1476.7

  Plačiau

  Silpnųjų dalelių kiekis
  LST 1476.7

  Plačiau

  Tankis, vidutinis tankis
  LST 1361.7

  Plačiau

  Humuso kiekis
  LST EN 1744-1

  Plačiau

  Lengvųjų teršalų kiekis
  LST EN 1744-1

  Plačiau

  Atsparumas šaldymui ir atšildymui veikiant druska
  LST EN 1367-6

  Plačiau

  Magnio sulfato metodas
  LST EN 1367-2

  Plačiau

  Atsparumas šaldymui ir atšildymui
  LST EN 1367-1

  Plačiau

  Atsparumas poliruojamumui (PSV)
  LST EN 1097-8

  Plačiau

  Dalelių tankis ir įmirkis
  LST EN 1097-6

  Plačiau

  Vandens kiekis
  LST EN 1097-5

  Plačiau

  Piltinis tankis
  LST EN 1097-3

  Plačiau

  Smūginis trupis (SZ)
  LST EN 1097-2

  Plačiau

  Los Andželo koeficientas
  LST EN 1097-2

  Plačiau

  Devalio rodiklis
  LST EN 1097-1

  Plačiau

  Smėlio ekvivalentas
  LST EN 933-8

  Plačiau

  Metilenmėlynojo rodiklis
  LST EN 933-9

  Plačiau

  Birumo koeficientas
  LST EN 933-6

  Plačiau

  Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis
  LST EN 933-5

  Plačiau

  Formos rodiklis
  LST EN 933-4

  Plačiau

  Plokštumo rodiklis
  LST EN 933-3

  Plačiau

  Granuliometrinė sudėtis
  LST EN 933-1

  Plačiau

  Supaprastinta petrografinė analizė
  LST EN 932-3

  Plačiau

  Ėminių dalijimas
  LST EN 932-2

  Plačiau

  Ėminių ėmimas
  LST EN 932-1

  Plačiau

  Filtracijos koeficientas
  R 34-01*

  Plačiau

  Tankis kapiliariniu piknometru
  LST 1360.7

  Plačiau

  Masės nustatymas laboratorijoje
  LST 1360.6

  Plačiau

  Tūris (smėlio pakeitimo metodas)
  LST 1360.6

  Plačiau

  Tūris (žiedo metodas)
  LST 1360.6

  Plačiau

  Proktoro bandymas
  LST 1360-2

  Plačiau

  Drėgnis
  LST 1360.3

  Plačiau

  Takumo ir plastiškumo ribos
  LST 1360.4

  Plačiau

  Granuliometrinės sudėtis nusodinant
  LST 1360.1

  Plačiau

  Granuliometrinės sudėtis sijojant
  LST 1360.1

  Plačiau

  Pavyzdžių ėmimas
  LST 1360.9

  Plačiau

  Tankis
  LST 1419-2*

  Plačiau

  Hidrofobiškumas
  LST 1419-2*

  Plačiau

  Granuliometrinė sudėtis
  LST 1419-2

  Plačiau

  Drėgnis
  LST 1419-2*

  Plačiau

  Bitumo skaičius
  LST EN 13179-2

  Plačiau

  Delta žiedo ir rutulio metodas
  LST EN 13179-1

  Plačiau

  Jautrumas vandeniui
  LST EN 1744-4

  Plačiau

  Mikroužpildų dalelių tankis
  LST EN 1097-7

  Plačiau

  Tuštymėtumas
  LST EN 1097-4

  Plačiau

  Granuliometrinė sudėtis
  LST EN 933-10

  Plačiau

  Minkštėjimo temperatūra
  LST EN 1427

  Plačiau

  Penetracija ir atstata
  LST EN 13880-3

  Plačiau

  Bandinių paruošimas
  LST EN 13880-6

  Plačiau

  Kūgio penetracija
  LST EN 13880-2

  Plačiau

  Distiliavimo charakteristikos
  LST EN 13358*

  Plačiau

  Sukibimas
  LST EN 15626

  Plačiau

  Ištekėjimo trukmė
  LST EN 12846-2

  Plačiau

  Kinematinė klampa
  LST EN 12595

  Plačiau

  Komponentų suderinimas
  LST 1501.2*

  Plačiau

  Pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą
  LST 1501.2

  Plačiau