100% kokybė

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paslaugos teikiamos nuo 2002 metų valstybinės reikšmės (magistralinių, krašto ir rajoninių) kelių, savivaldybių gatvių, geležinkelių, oro uostų statybos objektuose. Skyriaus darbuotojai atlieka tiek bendrąją, tiek specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą.

FIDIC inžinieriaus paslaugos

Statybos objektų, dalinai finansuojamų Europos Sąjungos fondų, rangos sutartys paprastai sudaromos naudojantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) standartinėmis sutarčių sąlygomis. Tuo atveju statinio statybos techninę priežiūrą atlieka inžinierius. Skyriaus darbuotojai FIDIC inžinieriaus pareigas vykdo nuo 2004 metų, turi didelę tokių sutarčių vykdymo patirtį.