#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Skelbiama valstybės tarnautojo atranka į AB „VIAMATIKA“ valdybą

2022-05-30

Susisiekimo ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką į AB „VIAMATIKA“ valdybos nario poziciją. Dokumentus prašoma pateikti iki birželio 20 d. imtinai.

Akcinė bendrovė „VIAMATIKA“ (buvusi „Problematika“) veikianti nuo 1991 m. vertina statybos darbų ir medžiagų atitikimą reikalavimams ir siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms. Bendrovės veiklos tikslai, atitinkantys valstybės interesą, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų įstatymo nuostatas – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba – susideda iš 3 narių, iš kurių 2 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Išsamiau apie kandidatams keliamus reikalavimus ir dokumentų pateikimo tvarką:

Pranešimas apie valstybės tarnautojo atranką į akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ valdybos narius