Atšokimo rodiklio nustatymas
LST EN 12504-2:2012*

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT