Bandinių paruošimas
LST EN 13880-6

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius