Chloridų kiekis
LST EN 16811-1*

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius