Distiliavimo charakteristikos
LST EN 13358*

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius