Ėmimas ir paruošimas
LST EN 196-7*

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT