Ėminių ėmimas
LST EN 932-1

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT