Granuliometrinė sudėtis
LST EN 933-10

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius