Kernų ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir gniuždymas
LST EN 12504-1

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT