Kinematinė klampa
LST EN 12595

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius