Laikomosios gebos Kalifornijos ir tiesioginės laikomosios gebos rodiklis
LST EN 13286-47

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT