Minkštėjimo temperatūra
LST EN 1427

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius