Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas grunte
LST EN 13039

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT