Pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą
LST 1501.2

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius