Pralaidumo koeficientas
LST EN ISO 17892-11

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT