Rišimosi pradžios ir pabaigos nustatymas
LST EN 196-3*

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT