Takumo ir plastiškumo ribos
LST 1360.4

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT