Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis
LST EN 933-5

Betono ir gruntų tyrimų skyrius

Rolandas Gimžūnas +370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT