#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Nauja laboratorinė įranga

February 18, 2022

2021 metų pabaigoje AB „VIAMATIKA“ įsigijo naują temperatūrinę programuojamą kamerą skirta cikliškai šildyti – šaldyti bandinius pagal standartus LST EN 1367-1, LST EN 1367-6, LST EN 12371, LST EN 1338, LST EN 1339, LST EN 1340 ir LST 1428-17.

 

Temperatūrinės programuojamos kameros talpa 530 litrų, valdymo blokas kameros viršuje.

Temperatūrinės ribos nuo -250 °C iki +700 °C.

Kamera turi užtvindomą termostatuojamą vandens vonią temperatūrai palaikyti 220 °C, su vandens automatiniu padavimu ir išleidimu (talpa 150 litrų).

Papildomas temperatūros jutiklis temperatūros bandinio viduje sekimui/ registravimui. Temperatūrinė programuojama kamera turi duomenų kaupiklį ir siuntimo į kompiuterį funkciją.

Nuotrauka iš https://www.dellamarca.it/en/climatic-chambers-type/climatic-chamber