#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Skelbiama dviejų nepriklausomų valdybos narių atranka į AB „VIAMATIKA“ valdybą

2022-04-15

Susisiekimo ministerija skelbia dviejų nepriklausomų valdybos narių atranką į naujos ketverių metų kadencijos AB „VIAMATIKA“ valdybos narius. Dokumentus prašoma pateikti iki gegužės 9 d. imtinai.

Akcinė bendrovė „VIAMATIKA“ (buvusi „Problematika“) veikianti nuo 1991 m. vertina statybos darbų ir medžiagų atitikimą reikalavimams ir siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms. Bendrovės veiklos tikslai, atitinkantys valstybės interesą, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų įstatymo nuostatas – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba – susideda iš 3 narių, kurių 2 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 deleguojamas Susisiekimo ministerijos. Bendrovės valdyba renkama ketveriems metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdys atrankos agentūros „AIMS International Lietuva“ specialistai, atrinktas kandidatūras jie pateiks susisiekimo ministro įsakymu sudarytai atrankos komisijai.

Išsamiau apie kandidatams keliamus reikalavimus ir dokumentų pateikimo tvarką:

Pranešimas apie akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ nepriklausomų valdybos narių atranką

Valdybos nario veiklos sutarties projektas

Sutarties 1 priedas

Sutarties 2 priedas